Henri van Malestein
Henri van Malestein

Bulkmateriaal of schroot verplaatsen? Alle data in de cloud

Leestijd: 3 minuten

Op terreinen van zand- en grindhandels of afvalverwerkers worden veel grondstoffen in- en uitgevoerd. Er is lang niet altijd goed inzicht in het volume van de overslag.

Ook is niet overal duidelijk welke materialen er liggen opgeslagen of verplaatst worden.

Toch kan het veel voordelen opleveren om te weten welk en hoeveel materiaal er binnenkomt en het terrein weer verlaat.

Waarom zou je willen weten welk materiaal er binnenkomt?

Zand- en grindbedrijven kunnen op basis hiervan een correcte factuur opstellen voor klanten. Ieder soort materiaal heeft immers een andere prijs, dus is het belangrijk om te weten hoeveel en welk materiaal door een klant is afgenomen.

Voor recyclingbedrijven is het vaak moeilijk in te schatten welk materiaal er precies binnenkomt. Als trucks hun ladingen komen lossen, zitten deze vol met verschillende materialen door elkaar heen.

Het materiaal wordt na binnenkomst wel gesorteerd, maar niet standaard gewogen. Hierdoor blijft het onduidelijk hoeveel er van ieder soort materiaal ligt opgeslagen op het terrein.

Hoe krijg je inzicht in de hoeveelheid en het soort materiaal?

Nadat nieuw materiaal gesorteerd is, moet het op de juiste plaats op het terrein worden opgeslagen. Voor het verplaatsen worden meestal wielladers gebruikt. Het vervoer per shovel biedt de mogelijkheid om het materiaal te wegen.

Wiellader vervoert materiaal

Vervoer van materiaal per wiellader

Dit wegen gebeurt met een dynamisch weegsysteem op de wiellader. Zo’n systeem weegt de lading in de bak binnen enkele seconden, terwijl de shovel gewoon door kan rijden. Door de gewichten van de verschillende ladingen bij elkaar op te tellen, kan het weegsysteem uitrekenen hoeveel er van een bepaald materiaal is ingevoerd.

Het weegsysteem biedt de mogelijkheid om verschillende soorten materialen te selecteren in het menu. Daardoor kan van ieder materiaal worden bijgehouden hoeveel er is binnengebracht. Op die manier is het dus toch mogelijk om inzicht te krijgen in de in- en uitvoer per materiaalsoort.

Weegsysteem shovel

Verschillende materialen selecteren in het menu van een weegsysteem

Voor zand- en grindbedrijven geldt dat wegen met een weegsysteem in de shovel de mogelijkheid biedt om een correcte factuur op te stellen voor klanten. Ook hiervoor geldt dat het materiaal binnen enkele seconden gewogen wordt en dat meerdere wegingen bij elkaar opgeteld worden.

Hierdoor is precies bij te houden hoeveel een klant van een bepaald soort materiaal heeft afgenomen. Om de gegevens van een weegsysteem te mogen gebruiken als basis voor een factuur, is het wel nodig dat het systeem geijkt is.

WK60 wiellader

Weegsysteem voor wielladers met touchscreen display.

  • Wiellader
Pfreundt WK60

Te allen tijde inzicht in gegevens in de cloud

Oké, we hebben nu de gegevens verzameld, maar ze staan in het geheugen van het weegsysteem. Hoe kun je de data exporteren zodat je ze kunt gebruiken voor de factuur of analyse?

Je zou simpelweg een USB-stick in het weegsysteem kunnen doen en dan, via het menu, de gegevens kopiëren.

Dit klinkt niet alleen omslachtig, dat is het ook.

Zeker op een groot terrein met waar veel shovels rijden, is het een heel gedoe om ieder voertuig op te zoeken en de gegevens op de USB-stick te zetten. Daar komt nog eens bij dat de voertuigen niet kunnen rijden tijdens het exporteren van de gegevens en dus kostbare tijd stilstaan.

Veel efficiënter is het als de gegevens automatisch en realtime worden verstuurd naar de cloud, van waaruit ze overal en op ieder moment te bekijken zijn.

Weeggegevens in de cloud

Weeggegevens realtime versturen naar de cloud en overal bekijken

Een voorbeeld van zo’n clouddienst is het Pfeundt Web Portal. Weegsystemen van het type Pfreundt WK60 hebben de mogelijkheid om te communiceren met het Web Portal.

In het Pfreundt Web Portal zijn alle gegevens van de weegsystemen in ieder voertuig in één overzicht te bekijken. Daar kunnen ze worden geanalyseerd of geëxporteerd naar o.a. ERP-software, bijvoorbeeld voor het versturen van de factuur.

Weeggegevens Pfreundt Web Portal

Overzicht van gegevens in het Pfreundt Web Portal

Henri van Malestein Productspecialist Meer weten over de mogelijkheden van een weegsysteem?

Henri van Malestein
Error: Invalid $atts or missing form ID.