Victor de Vries

ECE R65 wetgeving: wanneer voldoe je eraan?

Leestijd: 3 minuten

Zorgen dat je voertuig opvalt is erg belangrijk. Zeker als dit een voertuig is dat op de openbare weg rijdt en afwijkt van het andere verkeer door de vorm, afmeting of snelheid.

Medeweggebruikers die zo’n voertuig ruim van tevoren zien, kunnen hun rijgedrag daarop aanpassen, zodat onveilige situaties te voorkomen zijn.

Flitslampen zijn een uitstekende manier om medeweggebruikers te attenderen op de aanwezigheid van een voertuig. Werkzaamheden aan de weg, bermonderhoud of bijzonder transport zijn maar een paar voorbeelden van situaties waarbij medeweggebruikers op de aanwezigheid van een voertuig gewezen moeten worden.

Het is alleen niet zo dat je zomaar iedere flitslamp daarvoor mag gebruiken. Flitslampen op voertuigen die zich op de openbare weg bevinden moeten namelijk ECE R65 gecertificeerd zijn.

Wat is ECE R65?

De Europese richtlijn ECE REG 65 omschrijft de eisen die worden gesteld aan optische en akoestische signalen voor voertuigen en trailers. Deze regeling geldt sinds 1 maart 2014 voor amberkleurige (oranje-gele) zwaai-, flits-  en knipperlichten voor voertuigen en trailers.

Een vergunning is niet nodig voor zo’n amberkleurige flitslamp. Een ECE R65 flitslamp mag gebruikt worden op gemotoriseerde voertuigen voor:

  • Het verlenen van hulp op of langs de weg;
  • Werkzaamheden rondom, aan of op wegen, incl. sneeuwruimen en strooien van gladde wegen;
  • Hulpverlening, repareren, bergen of wegslepen van voertuigen;
  • Het vervoer van een ondeelbare lading waarvoor een ontheffing is verleend;
  • Het begeleiden van transporten waarvoor een ontheffing is ontleend;
  • Het begeleiden van militaire colonnes;
  • Landbouw, bosbouw, of off-road werkzaamheden die met beperkte snelheid rijden, of door deze voertuigen getrokken aanhangers die incl. lading breder zijn dan 2,60 m.

EB7181A

Vierkante flitslamp voorzien van ECE R65 certificering.

  • Schranklader
  • Combine
  • Vuilniswagen
ECCO EB7181A Flitslamp

Zichtbaarheid voor medeweggebruikers

Een flitslamp moet dus ECE R65 gecertificeerd zijn om gebruikt te mogen worden op bovengenoemde voertuigen bij bovengenoemde werkzaamheden. Maar alleen daarmee voldoe je nog niet aan de ECE R65 richtlijn.

Het lichtsignaal moet namelijk te zien zijn van een afstand van 20 meter rondom het voertuig, op een hoogte van 1,50 m. Dit kan betekenen dat er voor één voertuig meerdere flitslampen nodig zijn, bijvoorbeeld omdat de carrosserie of de lading het zicht op de verlichting ontneemt.

ECE R65 wetgeving

In de situatie links ontneemt de cabine achterop het voertuig het zicht op de flitslamp die op de cabine vooraan gemonteerd is. Hierdoor is het licht achter het voertuig niet te zien. Het is in dit geval dus nodig om een extra flitslamp achterop het voertuig te monteren.

Aansprakelijk bij onvoldoende signalering

Als er een ongeval plaatsvindt met een voertuig dat niet of onvoldoende voorzien was van signalering, terwijl dit wel wettelijk verplicht is, kan de eigenaar van het voertuig juridisch aansprakelijk gesteld worden.

Victor de Vries Productspecialist Heb je vragen? Ik help je graag verder.