Henri van Malestein
Henri van Malestein

Veilig werken in het magazijn? Met deze tips gaat dat zeker lukken!

Leestijd: 5 minuten

Ieder jaar vinden er alleen al in Nederland zo`n 1500 ernstige ongelukken plaats in magazijnen, waarvan gemiddeld zeven met dodelijke afloop.

In 2016 is dit gemiddelde al overschreden, en ook in de jaren daarna blijkt het aantal ongevallen in het magazijn niet te dalen. Het is daarom belangrijk om voldoende voorzorgsmaatregelen te treffen die het risico op een ongeval verkleinen. Er zijn vele manieren om veilig te werken in het magazijn. Hieronder volgen alvast twintig tips:

1. Licht uit, spot aan

Een bekende belemmering voor goede zichtbaarheid in het magazijn zijn hoge en volle magazijnstellingen. Hierdoor is het meestal onmogelijk om te zien wat er ‘om de hoek’ komt en kunnen aanrijdingen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, alsnog voorkomen. Een eenvoudige en relatief goedkope oplossing voor dit probleem is het zogenaamde Blue Spot Light.

Blue Spot Light

Dit spotlicht wordt op de heftruck geplaatst en schijnt een felle lichtstraal op de grond, enkele meters vóór het voertuig. Hierdoor wordt de komst van de heftruck als het ware aangekondigd en kunnen bestuurders van andere voertuigen en voetgangers op tijd tot stilstand komen.

2. Rondom zicht op de heftruck

In drukke magazijnen, waar veel personen rondlopen en voertuigen af en aan rijden, is het risico op een aanrijding groot. Heftruckchauffeurs die tegelijkertijd op hun lading en op de omgeving moeten letten, komen ogen te kort.

ForkVue

Door een heftruck te voorzien van een rondom zicht camerasysteem, hebben chauffeurs in een oogopslag zicht op de hele omgeving rondom het voertuig. Zo kunnen ze tegelijkertijd de lading in de gaten houden en de monitor met de camerabeelden bekijken. Vanwege dit complete overzicht, wordt het risico op aanrijdingen kleiner.

3. Racebaan

Tenzij je Max Verstappen heet, is het niet de bedoeling om van je werkomgeving een racebaan te maken. Het met hoge snelheid door een magazijn rijden is de nummer één oorzaak van ongevallen en schade. Hard rijden is niet alleen onveilig voor voetgangers, maar ook schadelijk voor de heftruck. Denk bijvoorbeeld aan hard in en uit trailers rijden op laaddocks.

Snelheidsbegrenzing in het magazijn

Omdat het ophangen van bordjes met de maximaal toegestane snelheid vaak geen effect heeft, zijn ingrijpender maatregelen nodig. Automatische snelheidsregeling zorgt ervoor dat, zodra de heftruck het magazijn binnenrijdt, de maximumsnelheid automatisch wordt verlaagd. Dit systeem kan ook zo worden geconfigureerd dat deze snelheidsbegrenzing alleen geldt voor een bepaald gebied of tijdvak.

Bonustip: waarschuwingsborden in het magazijn

Toepassing warschuwingsbord

Print direct het gratis waarschuwingsbord!

Pas op heftrucks

Vul uw e-mailadres hieronder in en ontvang direct een link naar het waarschuwingsbord.

Bonustip: waarschuwingsborden in het magazijn

Toepassing warschuwingsbord

Print direct het gratis waarschuwingsbord!

Pas op heftrucks

Vul uw e-mailadres hieronder in en ontvang direct een link naar het waarschuwingsbord.

 

4. Achteruitrijalarm

Waar het niet altijd mogelijk is om een voertuig te zien, kan een achteruitrijalarm uitkomst bieden. Het hoorbare waarschuwingssignaal wordt door vrijwel iedereen herkend als een achteruitrijdend voertuig, waardoor personen automatisch zorgen dat ze uit de buurt van het voertuig blijven.

Achteruitrijalarm heftruck

Hoewel het geluid dat de meeste mensen met achteruitrijalarmen associëren de bekende ‘piep’ is, is dit niet het meest ideale geluid. Het nadeel van piepende alarmen, zeker binnen in een magazijn, is dat het geluid vaak weerkaatst en het daardoor moeilijk is om te bepalen uit welke richting een voertuig komt. Beter is het daarom om een krakend achteruitrijalarm te gebruiken. Van deze zogenaamde multi-frequentie alarmen is veel beter vast te stellen uit welke richting het geluid komt.

Bonustip: waarschuwingsborden in het magazijn

Toepassing warschuwingsbord

Print direct het gratis waarschuwingsbord!

Pas op heftrucks

Vul uw e-mailadres hieronder in en ontvang direct een link naar het waarschuwingsbord.

Soundbite multi-frequentie achteruitrijalarm

5. Heftruckcertificaat

Heftruckcertificaat

Bij verreweg de meeste ongelukken in magazijnen zijn heftrucks betrokken. Het is daarom erg belangrijk dat de bestuurder van een voertuig een opleiding heeft gehad en in het bezit is van een certificaat of diploma. Als de chauffeur weet hoe hij met z’n voertuig om moet gaan, leidt dit automatisch tot minder ongelukken.

6. Toegangscontrole

Toegangscontrole heftrucks

Het is dan vervolgens wel belangrijk ervoor te zorgen dat er niet alsnóg iemand zonder certificaat met de heftruck gaat rijden. Dit kan geregeld worden door voertuigen uit te rusten met een toegangscontrolesysteem. Met dit apparaat moet iemand die met een voertuig wil rijden met een badge of keyfob het voertuig ‘ontgrendelen’. Een toegangscontrolesysteem verschaft ook inzicht in wie wanneer met een heftruck gereden heeft.

7. Afstand houden

Heftrucks en andere magazijnvoertuigen kunnen heel kort draaien. Handig in het magazijn, waar ze tussen stellingen en andere materialen moeten manoeuvreren. Maar deze korte draaicirkel houdt ook in dat het voertuig behoorlijk ver uitzwenkt. Wanneer een persoon vlak langs een heftruck loopt, bestaat het risico dat diegene geraakt wordt tijdens het uitzwenken van het voertuig.

Red Line waarschuwing heftruck

Speciaal om voetgangers op veilige afstand van het voertuig te houden, is het Red Line waarschuwingslicht ontworpen. Deze lamp projecteert een rode lijn naast het voertuig, die dient als waarschuwing voor personen om niet te dicht langs een heftruck te lopen.

8. Camera op de vork

Bij het plaatsen of pakken van pallets op grote hoogte is het vaak moeilijk om precies te zien of de vorken zich op de correcte hoogte bevinden. Dit is vaak erg moeilijk te zien vanaf de grond. Het risico bestaat dat de lading op de pallet beschadigt als deze tegen de ligger stoot waar de pallet op moet staan. Het kan ook zo zijn dat de stelling beschadigt als de vorken tegen de ligger stoten.

Camera op vork

Een camerasysteem kan het broodnodige zicht leveren voor de bestuurder. Door de camera op één van de vorken of onder het vorkenbord te plaatsen, kan de chauffeur op een monitor precies zien op welke hoogte de vorken zich bevinden. Het is op deze manier dus mogelijk om een pallet met precisie te pakken of te plaatsen, ook op grote hoogte.

9. Veiligheidsvest

Veilighedsvest

Een eenvoudige (en goedkope) manier om personeel beter zichtbaar te maken, is door iedereen in het magazijn een veiligheidsvest te geven. Hierdoor vallen voetgangers beter op en wordt de kans op een aanrijding kleiner. Om ervoor te zorgen dat de veiligheidsvesten ook daadwerkelijk gedragen worden, kan het nodig zijn om het dragen van het vest te verplichten.

10. Vorken zijn voor pallets, niet voor mensen

Even een doos pakken die op een paar meter hoogte ligt? Dan is het misschien aantrekkelijk om even een pallet op de vorken te leggen, daar zelf op te gaan staan en even aan een collega te vragen om de vorken omhoog te doen, zodat je bij de doos kunt die je moet pakken.

Hoogwerker magazijn

Maar dat is dus niet de bedoeling. Het is bijna vrágen om ongelukken. Als je op hoogte moet werken, gebruik dan altijd een hoogwerker, zodat je veilig staat.

11. Opgeruimd staat netjes

Opgeruimd magazijn

Een opgeruimd en schoon magazijn staat niet alleen netjes, het vermindert ook nog eens de kans op een ongeluk. Voetgangers kunnen bijvoorbeeld struikelen over dozen of rondslingerend verpakkingsmateriaal in een niet-opgeruimd magazijn. Zeker als ze ook nog eens met dozen in hun handen lopen. Iedere dag dus even het magazijn opruimen kan een hoop ellende voorkomen.

12. Heftruckverlichting

Heftruckverlichting

Goede zichtbaarheid is erg belangrijk, zeker in het donker. Helemaal wanneer een heftruck ook buiten, of zelfs op de openbare weg rijdt. Met goede LED werklampen voor heftrucks heeft de chauffeur optimaal zicht op te omgeving. Daarnaast valt de heftruck op voor voetgangers en bestuurders van andere voertuigen.

13. Lege gangen

Leeg gangpad in magazijn

Net als een opgeruimd magazijn, dragen ook lege gangen bij aan het verhogen van de veiligheid en het voorkomen van schade. Met name voor chauffeurs van smallegangentrucks of orderpickers is het soms lastig om te overzien of er iets in het gangpad ligt (bijvoorbeeld dozen). Daardoor kan er gemakkelijk schade ontstaan aan het voertuig, of aan wat er in het gangpad ligt.

14. Wandelpad voor voetgangers

Wandelpad in magazijn

Een speciaal gebied voor voetgangers, waar heftrucks niet mogen rijden, is een soort veilige haven in het gevaarlijke magazijn. Door gebruik te maken van zebrapaden of zelfs stoplichten op oversteekplaatsen, kan het risico op een aanrijding met een heftruck nog verder worden verlaagd. Een afscheiding plaatsen tussen het voetgangersgedeelte en het gebied waar voertuigen rijden zorgt ervoor dat er een nog groter gevoel van veiligheid ontstaat bij iedereen in het magazijn.

15. Spiegeltje spiegeltje…

Spiegel in magazijn

Over spiegels gesproken: hang ze op boven kruispunten in het magazijn. Zo is vanuit iedere richting te zien of er voertuigen tussen stellingen rijden. Door hoge en volle stellingen is het namelijk lang niet altijd te zien of er een voertuig aan komt rijden, waardoor er een groot risico is op aanrijdingen. Verlaag het risico op aanrijdingen door spiegels op een strategische plaats op te hangen.

16. Gedrag

Safety first

Het magazijn veiliger maken staat of valt met de mensen binnen de organisatie. Medewerkers moeten gestimuleerd worden om ervoor te zorgen dat het veilig wordt en blijft in het magazijn. Dit houdt bijvoorbeeld in dat iemand geen rommel laat slingeren, eerst de ene taak afmaakt en dan pas aan de andere begint en om het welzijn van collega’s denkt. Belangrijk in het teweegbrengen van deze verandering is om goed gedrag te belonen.

17. Schade durven melden

Schademelding

Het is belangrijk dat medewerkers het uit zichzelf melden als ze schade hebben veroorzaakt. Vaak is het een kwestie van schade niet durven melden, zeker als er aan de buitenkant van bijvoorbeeld de lading op de pallet niets te zien is. Als de klant uiteindelijk constateert dat er goederen beschadigd zijn, kost het veel meer om de goederen te vervangen dan wanneer dit meteen gemeld zou zijn.

18. Eenduidige instructies

Instructies voor personeel

Het personeel dat met heftrucks of andere voertuigen rijdt, kan erg divers zijn. Zeker in bijvoorbeeld de vakantieperiode of wanneer er in ploegendiensten gewerkt wordt. Het is daarom belangrijk om duidelijke instructies te geven over hoe er gewerkt wordt en hoe we het met z’n allen veilig houden. Neem hiervoor de tijd. Dit betaalt zichzelf namelijk altijd terug.

19. Aanrijbeveiliging

Schade aan stellingen of gebouwen (omdat er een voertuig tegenaan is gereden) kan tot ongelukken en schade leiden. Staanders kunnen bijvoorbeeld vervormen waardoor een magazijnstelling instabiel raakt en, in het ergste geval, instort, met alle nadelige gevolgen van dien. Toch is dit risico relatief eenvoudig in te dammen, namelijk door het plaatsen van een aanrijbeveiliging.

Aanrijbeveiliging

Een aanrijbeveiliging dient als een buffer tussen het voertuig en de stelling. Er zijn vele soorten aanrijbeveiligingen, voor verschillende toepassingen. Voor het beschermen van een stelling zijn bijvoorbeeld metalen aanrijbeveiligingen geschikt. Deze worden vlak voor (maar niet tegen) de stelling in de grond geschroefd en vangen zo de klap van de aanrijding op, in plaats van de stelling zelf.

20. Eén stoplicht springt op rood…

Stoplicht magazijn

Stoplichten kunnen een onderdeel zijn van het verkeersplan in het magazijn. Een stoplicht kan bijvoorbeeld worden aangesloten op een bewegingssensor. Zo staat het licht voor voetgangers alleen op rood wanneer er een voertuig aankomt. Stoplichten zijn het meest effectief op plekken waar weinig overzicht is, zoals op kruispunten met hoge stellingen, of plekken waar veel personen de rijbaan van voertuigen oversteken.

Bonustip: waarschuwingsborden in het magazijn

Toepassing warschuwingsbord

Print direct het gratis waarschuwingsbord!

Pas op heftrucks

Vul uw e-mailadres hieronder in en ontvang direct een link naar het waarschuwingsbord.

Bonustip: waarschuwingsborden in het magazijn

Toepassing warschuwingsbord

Print direct het gratis waarschuwingsbord!

Pas op heftrucks

Vul uw e-mailadres hieronder in en ontvang direct een link naar het waarschuwingsbord.

 

Benieuwd hoe we in uw magazijn de veiligheid kunnen verbeteren? Neem contact met ons op.