Victor de Vries

Witte ruis: geen ontvangst op de radio, wél achter een voertuig

Leestijd: 2 minuten

Witte ruis is monotoon geluid. Je kunt het bijvoorbeeld horen als de radio wel aanstaat, maar geen ontvangst heeft. Het valt het best te omschrijven als een 'shh'-geluid.

De eigenschappen van witte ruis zijn dat het geluid zich snel verspreidt, maar ook snel weer ‘uitsterft’. Het draagt dus maar over een korte afstand. Daarnaast verspreid witte ruis zich maar in één richting en weerkaatst het niet tegen muren. Het geluid komt dus niet ‘terug’ en wordt ook geen andere richting op gestuurd.

Hoorbaar voor iedereen

Omdat witte ruis een grote bandbreedte heeft, is het voor vrijwel iedereen te horen. Ook voor mensen met gehoorproblemen of personen met een gehoorbeschermer op.

Bouwterreinen zijn typische plaatsen waar veel mensen rondlopen die gehoorbeschermers dragen. Naast de voordelen die het dragen van gehoorbescherming voor bouwvakkers biedt, bestaat tegelijkertijd het risico dat hoorbare waarschuwingssignalen hen ontgaan.

Witte ruis als achteruitrijalarm

Achteruitrijalarmen zijn de meest voorkomende hoorbare waarschuwing op een bouwplaats. Het is letterlijk van levensbelang dat dit geluid, dat klinkt wanneer voertuigen achteruitrijden, wordt opgemerkt door iedereen in de gevarenzone.

Witte ruis alarm achter wiellader

Vanwege alle eigenschappen van het geluid, zijn achteruitrijalarmen met witte ruis veel veiliger dan piepende alarmen. Niet alleen omdat ze te horen zijn met gehoorbeschermers op, maar zeker ook omdat het veel beter te lokaliseren is.

Tip van onze productspecialist

ECCO EA9724

Multi-frequentie achteruitrijalarm dat volume aanpast aan omgevingsgeluid. Geschikt voor on- en off-road voertuigen.

Meer informatie

Krakend achteruitrijalarm 77-97 dB | ECCO EA9724

Tip van onze productspecialist

ECCO EA9724

Multi-frequentie achteruitrijalarm dat volume aanpast aan omgevingsgeluid. Geschikt voor on- en off-road voertuigen.

Meer informatie

Krakend achteruitrijalarm 77-97 dB | ECCO EA9724

Alleen te horen waar dat moet

Tip van onze productspecialist

ECCO EA9724

Multi-frequentie achteruitrijalarm dat volume aanpast aan omgevingsgeluid. Geschikt voor on- en off-road voertuigen.

Meer informatie

Krakend achteruitrijalarm 77-97 dB | ECCO EA9724

Keelpastille erbij?
Regelmatig vragen klanten ons om alarmen met het geluid van witte ruis. Dit doen ze soms met een erg creatieve omschrijving. Zo hebben we al vragen gekregen naar schorre kikker-, schorre eend- of schorre krekel-alarmen. Waar het geluid al niet aan doet denken…

Schorre eend

Waar het geluid van piepende achteruitrijalamen zich in alle richtingen verspreidt, zijn witte ruis alarmen alleen daar te horen waar dat nodig is: in de richting waar het achteruitrijdende voertuig zich naartoe beweegt.

Voordeel daarvan is dat personen meteen weten waar ze aan toe zijn. Als ze een waarschuwingssignaal horen, weten ze direct dat ze zich ook echt in de gevarenzone bevinden. Gevolg hiervan is dat waarschuwingssignalen serieuzer genomen worden en de kans op een ongeluk dus afneemt.

Daarnaast wordt witte ruis, in tegenstellig tot het geluid van standaard achteruitrijalarmen, niet als irritant ervaren. Hierdoor neemt de kans op sabotage, bijvoorbeeld het afknippen van de draden van het alarm, af.

Maatschappelijk verantwoord

Niet alleen op de bouwplaats bieden witte ruis alarmen voordelen, ook voor omwonenden is het veel beter wanneer machines met dit soort achteruitrijalarmen zijn uitgerust. Waar piepende alarmen voor heel veel geluidsoverlast zorgen, vooral ’s avonds, ’s nachts of ’s morgens vroeg, zijn witte ruis alarmen niet hoorbaar buiten de bouwplaats.

In het kader van MVO kiezen steeds meer bedrijven ervoor om alarmen die het geluid van witte ruis produceren om hun machines te monteren.

Tip van onze productspecialist

ECCO EA9724

Multi-frequentie achteruitrijalarm dat volume aanpast aan omgevingsgeluid. Geschikt voor on- en off-road voertuigen.

Meer informatie

Krakend achteruitrijalarm 77-97 dB | ECCO EA9724
Alarmen met witte ruis
Standaardalarmen
Alarm hoorbaar in
Richting waarin voertuig achteruitrijdt
Gehele omgeving rondom voertuig
Lokalisatie geluidsbron
Eenvoudig
Zeer moeilijk
Effect op personen
Weten dat waarschuwing inhoudt dat ze gevaar lopen
Zo gewend aan geluid dat ze het negeren
Irritatieniveau
Laag
Hoog
Kans op sabotage alarm
Nihil
Vrij groot
Overlast voor omgeving
Nihil tot geen
Veel
Risico op gehoorschade
Zeer klein
Aanwezig

Ook interesse om piepende achteruitrijalarmen te vervangen door alarmen die veiliger zijn en tegelijkertijd minder overlast veroorzaken? Bekijk ons assortiment achteruitrijalarmen of neem contact op voor advies op maat